Broedseizoen 2017 weer begonnen!
  |  

In huize Bosma draait inmiddels al weer een paar weken de broedmachine op volle toeren. Ondanks de teleurstelling van het afgelopen tentoonstellingsseizoen voor de hoenderfokkers hebben de eerste kuikens het levenslicht al weer gezien. Het nieuwe broedseizoen is dus weer begonnen! Een ruim aantal eieren, van verschillende rassen, zijn of worden inmiddels uitgebroed. Eieren kunnen op vrijdagavond worden ingelegd. […]

In verband met het landelijk verbod om sierpluimvee en watervogels tentoon te stellen heeft het bestuur van de LPKV besloten om de tentoonstelling niet door te laten gaan. Het bestuur van de Oneto heeft inmiddels ook besloten om haar tentoonstelling af te gelasten.  

Op 26 en 27 november a.s. vindt de jaarlijkse clubshow van de LPKV Losser plaats. Iedereen is dit weekend van harte welkom bij café Heijdemann aan de Smalmaatstraat 55 te Losser. Te zien is een grote diversiteit aan hoenders, dwerghoenders, kwartels, duiven en konijnen. De officiële opening is zaterdagavond 26 november om 20.00 uur. Openingstijden: Zaterdag […]

  Op zondag 21 augustus 2016 heeft de activiteitencommissie de jaarlijkse fietstocht georganiseerd. Ondanks het feit dat het weer niet optimaal was, was een grote groep leden aanwezig om deel te nemen aan de tocht. De organisatoren waren er weer in geslaagd om een mooie tocht uit te zetten. Bij het eindpunt aan de drielandweg […]

Nieuwe broedseizoen weer begonnen!
  |  

In huize Bosma draait inmiddels al weer zo’n 2 weken de broedmachine op volle toeren. Het nieuwe broedseizoen is dus weer begonnen! Een ruim aantal eieren zijn inmiddels al weer aangeleverd door verschillende hoenderfokkers. Eieren kunnen op vrijdagavond worden ingelegd. Dit kan ook door niet-leden van de LP&KV. Wilt u ook eieren laten uitbroeden? Neem dan […]

Hoge kwaliteit inzendingen clubshow
  |  

Op 27, 28 en 29 november jl. werd de jaarlijkse verenigingstentoonstelling gehouden. 

Tentoonstellingsseizoen in volle gang!
  |  

Op dit moment is het tentoonstellingsseizoen weer in volle gang. Een groot aantal leden van de LPKV Losser hebben de eerste resultaten mogen ontvangen. Heeft u informatie of resultaten van shows laat het weten aan de webmaster zodat het op deze site kan worden geplaatst.