Johan Linders 40 jaar lid KLN
  |  

Tijdens de¬†jaarvergadering van 10 juni jl. werd Johan Linders gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap bij de KLN. De daarbij behorende versierselen werden hem door voorzitter Gerrit Wunderink overhandigd. Johan is al jaren actief lid bij de LPKV Losser en is een trouwe inzender bij de tentoonstellingen. Namens de LPKV Losser feliciteren wij Johan met […]

Het bestuur van de Losserse Pluimvee en Konijnenvereniging wenst een ieder een voorspoedig, gezond en sportief 2018 toe! Ondanks het feit, dat een groot deel van de tentoonstellingen (gedeeltelijk) weer niet kon doorgaan door de vogelgriep, kijkt toch menig fokker al weer uit naar het komende seizoen. Elk jaar, tentoonstelling of niet, is het opnieuw […]