Tentoonstelling 2022
  |  

Op 26 november jl. hield de LPKV haar jaarlijkse verenigingstentoonstelling. Door de maatregelen in verband met de vogelgriep werden alleen de oorspronkelijke duiven en de sierduiven tentoongesteld. De keurmeesters waren goed te spreken over de kwaliteit van de dieren. Tijdens de opening werd Johan Linders in het zonnetje gezet i.v.m. zijn 40 jarig lidmaatschap van […]

Beste sportvrienden(innen), Na ruim een jaar zonder tentoonstellingen vanwege Covid, waren we begonnen met de voorbereidingen van onze tentoonstelling . Na het ingestelde tentoonstellingsverbod voor pluimvee door de vogelgriep en opnieuw de Covid-maatregelen, hebben we als bestuur nog even gewacht met een beslissing te nemen om deze wel of niet door te laten gaan. Gelet […]