Nieuwe broedseizoen weer begonnen!
  |  

In huize Bosma draait inmiddels al weer zo’nĀ 3 weken de broedmachine op volle toeren. Het nieuwe broedseizoen is dus weer begonnen! Een ruim aantal eieren zijn inmiddels al weer aangeleverd door verschillende hoenderfokkers. EierenĀ kunnen op vrijdagavond worden ingelegd. Dit kan ook door niet-leden van de LP&KV. Wilt u ook eieren laten uitbroeden? Neem dan vooraf […]

Het bestuur van de Losserse Pluimvee en Konijnenvereniging wenst een ieder een voorspoedig, gezond en sportief 2018 toe! Ondanks het feit, dat een groot deel van de tentoonstellingen (gedeeltelijk) weer niet kon doorgaan door de vogelgriep, kijkt toch menig fokker al weer uit naar het komende seizoen. Elk jaar, tentoonstelling of niet, is het opnieuw […]