Tijdens de goed bezochte jaarvergadering, zondag 3 oktober jl., is Herwie Wiehink unaniem gekozen tot voorzitter van de LPKV.
Herwie neemt de voorzittershamer over van Gerrit Wunderink.
Verder werden de heren Harmers, Roozeboom en Nijenbrink in het zonnetje gezet met hun respectievelijke 25 en 40 jarig lidmaatschap van de vereniging.
Tijdens de vergadering werd eveneens besloten om de jaarlijkse verenigingstentoonstelling door te laten gaan.
Dit betekent dat op 27 en 28 november a.s. meer dan honderd hoenders, duiven en konijnen zijn te bewonderen bij café Heijdemann.
Voorzitters LPKV

Gerrit Wunderink overhandigt Herwie Wiehink de voorzittershamer.


 
 
 

Comments are closed.